Czynnik Wartość
Faza rozwojowa rośliny
Liczba liści wolna od objawów choroby
Podatność odmiany
Oczekiwany plon
Nawożenie azotowe (dawka na wiosnę)
Temperatura (ubiegłe 2 tyg. i prognoza na przyszły tydzień)
Wilgotność
Czy wilgotność jest wynikiem ulewnego deszczu?
Obserwacje należy przeprowadzić w okresie od fazy 1-go kolanka, gdy ostatni liść jest jeszcze zwinięty (skala BBCH 3-31 do 3-39) do dojrzałości mlecznej (7-73). System podzielony jest na 5 części. W pierwszej z nich określa się stadium rozwojowe rośliny i choroby. Na podstawie obserwacji w konkretnej fazie rozwojowej i przypadającej na tę fazę liczbę liści wolnych od objawów chorobowych przyznaje się liczbę punktów (1-6). W drugiej części ilość punktów zależy od podatności odmiany (1,3 lub 4). W trzeciej od wysokości oczekiwanego plonu(1-4). W czwartej należy wziąć pod uwagę wysokość wiosennego nawożenia azotowego (2-4).W piątej części ilość punktów zależy od warunków meteorologicznych w ostatnich dwóch tygodniach. Jeżeli sumaryczna liczba punktów przekroczy 14 należy wykonać zabieg opryskiwania.

Tutaj jest tekst o mączniaku prawdziwym

Tutaj wyniki decyzji