Mszyce

Mszyca zbożowa – Sitobion avenae (F.)

Mszyca czeremchowo-zbożowo – Rhopalosiphum padi (L.)