Metodyka sygnalizacji, prognozowania i monitorowania fuzarioz kłosów zbóż

Fusarium spp. Gibberella avenacea (Fusarium avenaceum)

Gibberella zeae (Fusarium graminearum)

Microdochium nivale syn

Fusarium nivale, Fusarium culmorum